Φωτογραφίες από Monumenta

Monumenta

Οι φωτογραφίες της σελίδας αυτής, από το εργοστάσιο Κρόνος, προέρχονται από τον ιστότοπο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου Monumenta. Παρουσιάζονται εδώ με την ευγενική άδειά τους και παραπομπή στην αρχική τους πηγή. Τα δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν και παραμένουν στη Monumenta και στους δημιουργούς των φωτογραφιών.

31/7/2014

Η Monumenta μαζί με την Ecoeleusis διαμαρτύρονται με επιστολές στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας τις άμεσες ενέργειές τους, ώστε να σταματήσει η λεηλασία του απροστάτευτου βιομηχανικού μνημείου του Κρόνου.


Πηγή: Monumenta


4/4/2016

Στο διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε η οργάνωση Monumenta για τα χιλιάδες κτίρια που βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε αλλοιωμένα, είτε ερειπωμένα που κατοικούνται, είτε εγκαταλειμμένα. Στην αφίσα του διαγωνισμού παρουσιαζόταν ο Κρόνος.

Πηγή: Monumenta

6/2/2017

Στα αποτελέσματα του διαγωνισμού φωτογραφίας "Κτίρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα" ο Κρόνος καταφέρνει να δώσει το παρών και πάλι!

Η σειρά φωτογραφιών της κ. Αντιγόνης Κολοβέντζου "Εργοστάσιο Κρόνος στην Ελευσίνα", που παρουσιάζεται εδώ, αποσπά έπαινο από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Πηγή: Monumenta