Μαρία Συμεωνίδου

Μαρία Συμεωνίδου

Οι φωτογραφίες της σελίδας αυτής, από το εργοστάσιο Κρόνος, προέρχονται από τις ιστοσελίδες της κ. Μαρίας Συμεωνίδου στο Blogspot και το Instagram. Παρουσιάζονται εδώ με την ευγενική άδειά της και παραπομπή στην αρχική τους πηγή. Τα δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν και παραμένουν στην κ. Μαρία Συμεωνίδου, ως δημιουργό των φωτογραφιών.


Η φωτογραφική σειρά της κ. Μαρίας Συμεωνίδου είναι μια από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν διαθέσιμες για τον Κρόνο στο Διαδίκτυο, με πάνω από εκατόν τριάντα φωτογραφίες.

Η φωτογραφική της ματιά είναι ένας αναπάντεχος και ευπρόσδεκτος συνδυασμός ευαισθησίας και ρομαντισμού, από τη μια, και επίμονης προσήλωσης στη λεπτομέρεια, από την άλλη, που αναδεικνύει τη θλίψη της φθοράς και τη νοσταλγία για τα περασμένα.


Λήψη φωτογραφιών: 26 Νοεμβρίου 2016


Πηγές:


Λήψη φωτογραφιών: 1 Φεβρουαρίου 2014