Φωτογραφίες

Η αρχιτεκτονική ομορφιά του Κρόνου σε συνδυασμό με την κομβική του χωροθέτηση, το επιβλητικό του μέγεθος αλλά και τη νοσταλγική του εγκατάλειψη έκανε πάντα τους ανθρώπους να στρέφουν το βλέμμα πάνω του. Οι αυξανόμενες τεχνολογικές δυνατότητες, που γίνονται όλο και πιο προσιτές σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού, έδωσαν στον Κρόνο το ρόλο πρωταγωνιστή σε μια σειρά από εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, κ.ά. Μια, κατά το δυνατόν, πιο πλήρη παρουσίαση των αποτυπώσεων του Κρόνου σε φωτογραφίες, δίνεται παρακάτω. Οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται αλφαβητικά. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς ή κατόχους των φωτογραφιών.

Επειδή, ειδικά στις παλαιότερες φωτογραφίες, πολλές φορές δεν μας είναι σαφές το καθεστώς ιδιοκτησίας τους ή του δημιουργού τους, είναι πολύ πιθανόν κάποιες φωτογραφίες να αποδίδονται αλλού από εκεί που οφείλουμε να τις αποδώσουμε. Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη, σας βεβαιώνουμε ότι τέτοια σφάλματα έγιναν καλοπροαίρετα και περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις διορθώσεις σας για να διορθώσουμε τυχόν "ολισθήματα".

Από συλλογικότητες

Από άτομα

Από το διαδίκτυο

Για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι ασαφής η αρχική πηγή τους. Έχουν βρεθεί στο διαδίκτυο, συνήθως χωρίς αναφορές πηγών ή από πολλαπλές διαφορετικές πηγές. Παρατίθενται εδώ για λόγους πληρότητας του αποθετηρίου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εκάστοτε πηγή. Σε περίπτωση καταστρατήγησης πνευματικών δικαιωμάτων από μέρους μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι έγινε χωρίς πρόθεση και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ώστε να προβούμε αμέσως, είτε στη σωστή απόδοση δικαιωμάτων κτήσης, είτε στην αφαίρεση του διαμφισβητούμενου υλικού.

1960-1979

1980-1999

2000-2019

2020 κ.ε.