Νομολογία

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναμόρφωσης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, Δήμου Ελευσίνας (Ν. Αττικής).

Με ΦΕΚ (528/4-10-2019) Προεδρικού Διατάγματος τροποποιείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ελευσίνας. Αναφορικά με το συγκρότημα του Κρόνου προβλέπεται εκεί πολεοδομικό κέντρο, κατακερματισμός του οικοπέδου και κατεδάφιση όλων των κτιρίων του συγκροτήματος, εκτός των δυο χαρακτηρισμένων από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως διατηρητέα.

Δες περισσότερα...

ΣτΕ 2879/2012

Απόρριψη αίτησης τροποποιήσεως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας.

Δες περισσότερα...

ΣτΕ 2878/2012

Απόρριψη αίτησης για την ακύρωση εν μέρει της τροποποίησης του ΓΠΣ Ελευσίνας.

Δες περισσότερα...

ΣτΕ 2877/2012

Παράνομη εν μέρει τροποποίηση του ΓΠΣ Ελευσίνας ως προς την πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικής περιοχής λόγω μείωσης των Κ.Χ.

Δες περισσότερα...

Π.Ε. ΣτΕ 63/2010

Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ελευσίνας (ν. Αττικής), τροποποίηση με άρση απαλλοτρίωσης, άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για καθορισμό χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

Δες περισσότερα...

Π.Ε. ΣτΕ 61/2010

Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ελευσίνας (ν. Αττικής), τροποποίηση με άρση απαλλοτρίωσης, άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για καθορισμό χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

Δες περισσότερα...

Προσπάθεια τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Ελευσίνας

Με το ΦΕΚ (627/13-6-2005) τροποποιείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ελευσίνας. Αναφορικά με το συγκρότημα του Κρόνου προβλέπεται εκεί πολεοδομικό κέντρο.

Δες περισσότερα...

Υπουργική Απόφαση Χαρακτηρισμού

Το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτήρισε διατηρητέα μεταξύ άλλων κτιρίων της Ελευσίνας, τα δύο συγκροτήματα του “Κρόνου”, αυτό της Διοίκησης με την οικία και τους άλλους χώρους (χημείο κ.α.) και το πυργοειδές συγκρότημα του αποστακτήριου με την υπ' αριθ. 244/68/8-1-1990 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 103/Δ/6-3-1990).

Δες περισσότερα...