(2019-04-24) Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης για ΚΡΟΝΟ-ΙΡΙΣ

Ψηφιακό αντίτυπο (screenshot) του Δελτίου Τύπουτου Δήμου Ελευσίνας

Πηγή: Δήμος Ελευσίνας

Αναδημοσιεύσεις του δελτίου τύπου του Δήμου βρήκαμε εκεί:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (24-4-2019)

Από admin 24 Απρ 2019 10:06 AM Κατηγορία: Πόλη

Δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η με αρ.73/2019 θετική γνωμοδότηση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στη θέση ‘’ΚΡΟΝΟΣ –ΙΡΙΣ’’ στην Κάτω Ελευσίνα. Η απόφαση αυτή συνδυαζόμενη με την απόκτηση τμημάτων του παράκτιου μετώπου από τον Δήμο και την αξιοποίηση τους, αλλάζει σημαντικά και θετικά την ευρύτερη περιοχή της Κάτω Ελευσίνας αφού τακτοποιεί και αναβαθμίζει μια έκταση συνολικού εμβαδού 128 στρεμμάτων περίπου, και, αποτελεί μία από τις σημαντικές παρεμβάσεις ανάκτησης του παραλιακού μετώπου της πόλης, όπως αυτή της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης στη θέση του ‘‘Ελαιουργείου’’.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας οι ρυθμίσεις, εντός της περιοχής αυτής, επιχειρούνται με γνώμονα:

α) Την ανάδειξη και προστασία των διατηρητέων κτιρίων του εργοστασίου «ΚΡΟΝΟΣ».

β) Την διάσπαση των Ο.Τ. 41 και 42 σε μικρότερα Ο.Τ., τα οποία εναρμονίζονται με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης και διευκολύνουν την προσπέλαση προς την ακτή.

γ) Την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής,

δ) Την δημιουργία χώρων πολιτιστικών λειτουργιών, αναψυχής και πρασίνου και

ε) την επαφή της περιοχής με την παραλιακή ζώνη.

ζ) Την δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων,

η) Τον καθορισμό χρήσεων γης εναρμονισμένων με αυτές που λειτουργούν για δεκαετίες (γήπεδο Ρουμελιώτης) και

Την αποκατάσταση της νομιμότητας των ρυθμίσεων στην θέση των εργατικών κατοικιών - ‘‘Εργοστασίου ΙΡΙΣ’’, ύστερα από την απόφαση του ΣΤΕ έτους 2011, με την οποία ακυρώθηκε η πολεοδομική ρύθμιση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2003.

Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, χώρος άθλησης στην ευρύτερη περιοχή του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου, εμβαδού 12,5 στρεμμάτων περίπου, χώρος πυροσβεστικής υπηρεσίας, εμβαδού 3,0 στρεμμάτων περίπου και χώροι πρασίνου εμβαδού 4,3 στρεμμάτων περίπου.

Πιο συγκεκριμένα οι χώροι πολιτισμού, αναψυχής και πρασίνου ανέρχονται σε 17,6 στρέμματα, το νέο οδικό δίκτυο (οδοί και πεζόδρομοι) σε 9 στρέμματα ενώ η συνολική οφειλόμενη εισφορά σε γη στην περιοχή αναμόρφωσης ανέρχεται σε 31 στρέμματα.

Τέλος, καθορίζεται σε ολόκληρη την περιοχή που αφορά το σχέδιο πόλης, χρήση γης «Γενικής Κατοικίας», με μη οχλούσες χρήσεις, όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης της μελέτης με τους κατοίκους, φορείς της περιοχής και το Δημοτικό Συμβούλιο, εναρμονιζόμενη με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ομάδα "Κρονίστες" πιστεύει ότι ο κατακερματισμός του ενιαίου οικοπέδου είναι μια προσέγγιση που δεν βοηθά ούτε στην προστασία ούτε στην ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων του εργοστασίου Κρόνος (σημείο α της απόφασης), παρόλη τη διθυραμβική αντιμετώπιση από μέρους του Δήμου. Επιπλέον, θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά λυπηρό, αναφορικά με τη διαφάνεια που οφείλει η τοπική αυτοδιοίκηση προς τους πολίτες, το ότι δεν κοινοποιεί το πλήρες κείμενο της απόφασης 73/2019 του ΣΤΕ που επικαλείται το δελτίο τύπου του Δήμου Ελευσίνας.

Έκπληξη, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ το σχέδιο αναφέρει πως "οι χώροι πολιτισμού, αναψυχής και πρασίνου ανέρχονται σε 17,6 στρέμματα" (δηλαδή σε λιγότερο από 10% των συνολικών 128 στρεμμάτων που αναμορφώνονται, από τα οποία μόνο 4,3 προβλέπονται για πράσινο και μάλιστα τα περισσότερα εκτός του οικοπέδου του Κρόνου), το πολεοδομικό σχέδιο πήρε την έγκριση του ΣΤΕ, που είχε απορρίψει τα προηγούμενα σχέδια, ακριβώς λόγω της μη ύπαρξης επαρκών κοινόχρηστων χώρων στο οικόπεδο του Κρόνου [δείτε τις παλιές αποφάσεις του ΣΤΕ εκεί και εκεί].

Αναφορικά με το ίδιο το σχέδιο (για το οικόπεδο του εργοστασίου ΚΡΟΝΟΣ, μια για τα σχέδια που αφορούν το εργοστάσιο ΙΡΙΣ, επειδή δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με το θέμα, δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη) και από ό,τι μπορούμε να συνάγουμε από την κακής ανάλυσης εικόνα που συνοδεύει το δελτίου τύπου του Δήμου Ελευσίνας, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

  • το οικόπεδο του Κρόνου χωρίζεται σε 5 (!) μέρη. Η κατάτμηση αυτή είναι υπερβολική δεδομένου ότι η Ελευσίνα έχει έλλειψη μεγάλων ενιαίων χώρων και οι αποστάσεις δεν δικαιολογούν τέτοιο κατακερματισμό.
  • η άμεση γειτνίαση και επικοινωνία μεταξύ των δυο χαρακτηρισμένων ως προστατευόμενα κτιρίων (μεγάλο αποστακτήριο και κτίριο διοίκησης) διακόπτεται, αφού καταλήγουν να βρίσκονται σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα και παρεμβάλλεται μεταξύ τους δρόμος και πεζοδρόμια.
  • οι μοναδικές στο είδος τους κτιστές τσιμεντένιες 4 στρογγυλές δεξαμενές, που κατά τη γνώμη μας χρήζουν και αυτές διάσωσης και ολοκληρώνουν την εικόνα του εργοστασιακού χώρου, ούτε καν καταγράφονται σωστά ως υπάρχουσες (κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε «πολύ βολικά») στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του σχεδίου.
  • δεν καταλαβαίνουμε γιατί προβλέπεται νέος δρόμος (που εφάπτεται του διατηρητέου κτιρίου της διοίκησης του Κρόνου) ακριβώς δίπλα στον υπάρχοντα εξαιρετικά φαρδύ δρόμο Κανελλοπούλου.
  • με βάση το σχέδιο κατάτμησης, τις προβλέψεις των νέων δρόμων και των οικοδομικών γραμμών των νέων οικοδομικών τετραγώνων, φαίνεται ότι 26 (με μια πρόχειρη καταμέτρηση) από τα κτίρια του εργοστασίου οδηγούνται στον αφανισμό, χωρίς καμία συζήτηση για τις ανάγκες της πόλης.
  • δεδομένου ότι οι κατοικίες που έχουν ήδη οικοδομηθεί στην Ελαιουργική και στο Ίρις παραμένουν κενές και ακατοίκητες, ποια πίεση υπάρχει ακριβώς στην πόλη για νέες κατοικίες;

Περαιτέρω απογοήτευση προκαλεί η εκκωφαντική σιωπή της τοπικής κοινωνίας και η αναπάντεχη αδράνειά της, αν ληφθεί υπόψει το πόσο είχε προστατέψει η ίδια κοινωνία το εργοστάσιο του Κρόνου στο παρελθόν.

Εν κατακλείδι, είναι μια λυπηρή, κατά τη γνώμη μας, εξέλιξη που προοιωνίζεται ακόμα χειρότερες εξελίξεις για τα διατηρητέα κτίρια του εργοστασίου, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι δεν φαίνονται στον ορίζοντα κάποια σχέδια συντήρησης και διάσωσής τους. Άραγε, αναμένουμε απλώς τη φυσική τους κατάρρευση για να είναι απρόσκοπτη η μετατροπή του συνόλου της περιοχής σε κατοικίες;