Αναφορά

Η ομάδα Κρονίστες χαίρεται ιδιαίτερα, όταν η δουλειά καταγραφής που γίνεται από τα μέλη της στο αποθετήριο, βοηθάει τους ερευνητές στις δικές τους καταγραφές και τις δικές τους έρευνες ή παρακινεί τους κατοίκους να διεκδικήσουν τη διάσωση του συγκροτήματος, αρκεί να γίνεται στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και να χρησιμοποιείται η προτεινόμενη παρακάτω αναφορά/παραπομπή.

Αν χρησιμοποιήσετε πληροφορίες και στοιχεία που περιέχονται στις ιστοσελίδες kronistes.gr και sites.google.com/view/kronistes και στο αποθετήριο του εργοστασίου Κρόνος, παρακαλούμε πολύ να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες αναφορές:

  • για γενική αναφορά σε βιβλιογραφία:

Αγγελοπούλου Ε., Βακαλοπούλου Μ., Δαλακούρα Γ., Ζήκος Φ., Λαμπρόπουλος Χ., Μαρκοπούλου Ε., Μαρτίνη Χ., Σερέτη Β., (επιμ.) Αποθετήριο εργοστασίου Κρόνος στην Ελευσίνα (www.kronistes.gr), 2019 κ.ε.

  • για ειδική αναφορά συγκεκριμένου τεκμηρίου σε βιβλιογραφία:

[όνομα/πηγή τεκμηρίου], [είδος τεκμηρίου] (ημερομηνία τεκμηρίου, αν υπάρχει), στο Αγγελοπούλου Ε., Βακαλοπούλου Μ., Δαλακούρα Γ., Ζήκος Φ., Λαμπρόπουλος Χ., Μαρκοπούλου Ε., Μαρτίνη Χ., Σερέτη Β., (επιμ.) Αποθετήριο εργοστασίου Κρόνος στην Ελευσίνα (www.kronistes.gr), 2019 κ.ε.


παράδειγμα αναφοράς:

Ρούσσης Ντίνος, φωτογραφία (19-2-2008), στο Αγγελοπούλου Ε., Βακαλοπούλου Μ., Δαλακούρα Γ., Ζήκος Φ., Λαμπρόπουλος Χ., Μαρκοπούλου Ε., Μαρτίνη Χ., Σερέτη Β., (επιμ.) Αποθετήριο εργοστασίου Κρόνος στην Ελευσίνα (www.kronistes.gr), 2019 κ.ε.

  • για αναφορά σε δικτυογραφία/ για ενεργή παραπομπή (link):