Χρύσα Μαρτίνη

Χρύσα Μαρτίνη

Οι φωτογραφίες της σελίδας αυτής, από το εργοστάσιο Κρόνος, προέρχονται από την κ. Χρύσα Μαρτίνη. Η κ. Μαρτίνη, όντας αρχιτέκτονας και διακοσμήτρια, επικεντρώθηκε περισσότερο στα δομικά θέματα του εργοστασίου Κρόνος. Οι φωτογραφίες της παρουσιάζονται εδώ, με την ευγενική άδειά της. Τα δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν και παραμένουν στην κ. Χρύσα Μαρτίνη, ως δημιουργό των φωτογραφιών.

Το φωτογραφικό ενδιαφέρον της κ. Χρύσας Μαρτίνη έχει αρχιτεκτονικές καταβολές και εστιάζει στη συμμετρία, στην πλαστικότητα των όγκων του δομημένου χώρου του εργοστασίου, στο πώς αυτοί λειτουργούν μεταξύ τους αλλά και πώς συνδιαλέγονται με το φως και τη σκιά.


Λήψη φωτογραφιών: 20-6-2018