Λένα Αγγελοπούλου

Λένα Αγγελοπούλου

Οι φωτογραφίες της σελίδας αυτής, από το εργοστάσιο Κρόνος, προέρχονται από την κ. Λένα Αγγελοπούλου. Η κ. Αγγελοπούλου, με την μεγάλη και πολύτιμη πείρα της σε επιτελικές θέσεις του Υπουργείου πολιτισμού, συνεισέφερε την απαραίτητη "θεσμική ματιά" στα θέματα που μελέτησε η ομάδα Κρονίστες, αναφορικά με το συγκρότημα του εργοστασίου. Οι φωτογραφίες της παρουσιάζονται εδώ με την ευγενική άδειά της. Τα δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν και παραμένουν στην κ. Λένα Αγγελοπούλου, ως δημιουργό των φωτογραφιών.

Το φωτογραφικό "βλέμμα" της κ. Αγγελοπούλου είναι αυτό της ειδικού, που εντοπίζει συστηματικά τα προβληματικά μέρη του κτιρίου με ακρίβεια, αναδεικνύοντας την αγωνία για τη μελλοντική του τύχη.

Λήψη φωτογραφιών: 20 Ιουνίου 2018