Φωτογραφίες μας

Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μας με το εργοστάσιο του Κρόνου, έχουμε προβεί σε αρκετές φωτογραφικές αποτυπώσεις του. Οι φωτογραφίες μας αυτές παρουσιάζονται εδώ με σκοπό να λειτουργήσουν ως υλικό τεκμηρίωσης της κατάστασης των κτισμάτων του συγκροτήματος.