Σκοπός

Σκοπός της ομάδας μας

Η Ομάδα Κρονίστες δημιουργήθηκε το 2014 για να μελετήσει τη βιομηχανία «Κρόνος» στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της θεματικής"Βιομηχανική Αρχαιολογία" του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αποφοίτων ΑΕΙ «Ακαδημία Πλάτωνος – Οι δρόμοι της Γνώσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Η μελέτη μας είχε διεπιστημονικό χαρακτήρα, ο οποίος απορρέει από τις ποικίλες ιδιότητές μας αλλά και την ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι πιθανές αλληλεξαρτήσεις στο χώρο και το χρόνο, αναφορικά με το εργοστάσιο: ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές, εργασιακές, πολιτικές, επιστημονικές, αρχιτεκτονικές. Κατεβλήθη προσπάθεια να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές τεκμηρίωσης, γραπτές, προφορικές, πολυμέσα.

Σκοπός της ομάδας είναι η σωτηρία, αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση του Κρόνου για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών της Ελευσίνας.