Δημοσιεύσεις

2018: Αγγελοπούλου Ε., Βακαλοπούλου Μ., Δαλακούρα Γ., Ζήκος Φ., Λαμπρόπουλος Χ., Μαρκοπούλου Ε., Μαρτίνη Χ., Σερέτη Β., Το εργοστάσιο Κρόνος, ο «καστρόπυργος» της Ελευσίνας, «Πολιτισμός 2030: Είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα;», Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης «Ελευσίνα 2021», Ελευσίνα, 8-11 Νοεμβρίου 2018 (προφορική ανακοίνωση).

2018: Αγγελοπούλου Ε., Βακαλοπούλου Μ., Δαλακούρα Γ., Ζήκος Φ., Λαμπρόπουλος Χ., Μαρκοπούλου Ε., Μαρτίνη Χ., Σερέτη Β., Ο ρόλος του βιομηχανικού συγκροτήματος «Κρόνος» στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου της Ελευσίνας, Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018: Πόλεις/Αστικό τοπίο, Αθήνα, 31 Μαΐου-3 Ιουνίου 2018 (προφορική ανακοίνωση).

2017: Angelopoulou E., Dalakoura G., Lampropoulos C., Markopoulou E., Martini C., Sereti V., Vakalopoulou M., Zikos F., Elefsinian industrial ruins as problem & opportunity. The Kronos’ case, 4th International Conference in Heritage Management, Εlefsina, 22-24 September 2017 (oral presentation).

2016: Angelopoulou E., Dalakoura G., Lampropoulos C., Markopoulou E., Martini C., Sereti V., Vakalopoulou M., Zikos F., Kronos Factory: Past, present and future, 3rd International Conference in Heritage Management, Εlefsina, 30 September-2 October 2016 (oral presentation).

2015: Αγγελοπούλου Ε., Βακαλοπούλου Μ., Δαλακούρα Γ., Ζήκος Φ., Λαμπρόπουλος Χ., Μαρκοπούλου Ε., Μαρτίνη Χ., Σερέτη Β., Εργοστάσιο "Κρόνος" Ελευσίνας: Από το λαμπρό παρελθόν στο θολό μέλλον..., εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος: Βιομηχανική Αρχαιολογία, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αποφοίτων Πανεπιστημίου, Ακαδημία Πλάτωνος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, DOI: 10.13140/RG.2.2.14527.05282 (ανέκδοτη εργασία).