Δράσεις

Για την επιτυχία του σκοπού μας προχωρήσαμε στα παρακάτω:

Α. Δημοσιοποιήσαμε το θέμα παρουσιάζοντας την υπόθεση του «Κρόνου» σε σχετικά διεθνή και ελληνικά συνέδρια:

  • 3η HerMa (2016),
  • 4η HerMa (2017),
  • Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018: Πόλεις/Αστικό τοπίο (2018)
  • «Πολιτισμός 2030: Είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα;», Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης «Ελευσίνα 2021» (2018).

Β. Διοργανώσαμε δημόσια παρουσίαση (σε συνεργασία με την Monumenta), κάναμε ανοικτή έκκληση για τη διάσωση των κτιρίων με παροχή πληροφοριών για το θέμα, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (2016).

Γ. Υποβάλαμε σχετικό έγγραφο στο ΥΠΠΟΑ (Αρ. Πρωτ. 4964/31-7-2017), με συνημμένα αρχεία την έρευνα και φωτογραφίες μας, προκειμένου να παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες στους αρμόδιους. Το παραπάνω έγγραφό μας αναγνωρίστηκε και στην επίσημη απάντηση του Υπουργείου σχετικά με τον Κρόνο στη Βουλή των Ελλήνων.

Δ. Προτείνουμε πιθανές λύσεις επαναχρησιμοποίησης, προωθώντας τον προβληματισμό και συζήτηση για τη διάσωση του εργοστασιακού συγκροτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ε. Δημιουργούμε ένα ελεύθερο, ανοιχτό, δημόσιο, ψηφιακό διαδικτυακό αποθετήριο που αφορά τον Κρόνο. Φιλοδοξούμε το αποθετήριο αυτό να αποτελέσει μια συνεισφορά μας στην ιστορία της Ελευσίνας και μια παρακαταθήκη μας για τις επόμενες γενιές.